Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Designers in residence

nieuw

 

Designers-in-Residence: Cor Unum  is een kenniscentrum voor hedendaags design en het keramisch ambacht. Hier weten makers en topdesigners elkaar te vinden in een professionele keramisch werkplaats. Cor Unum is óók een aantrekkelijk designers-in-residence plek die ruimte en faciliteiten biedt aan design professionals en ontwerptalent. Een unieke plek waar het keramisch ambacht leeft en geeft. Onze residence biedt creatieve professionals en kunstenaars een eigen ruimte om te onderzoeken op welke wijze het keramisch ambacht kan bijdragen aan hun ontwerptaal.

Designers-in-Residence: Cor Unum is a knowledge center for contemporary design
 and ceramic crafts. Here, makers and top designers find each other in a 
professional ceramic workshop. Cor Unum is also an attractive 
designers-in-residence place that offers space and facilities to design 
professionals and design talent. A unique place where the ceramic craft 
lives and gives. Our residence offers creative professionals and artists 
their own space to investigate how ceramic craft can contribute to their
 design language.

 

Werkperiode: De lengte van je verblijf in de werkplaats kunnen we samen bepalen met een minimum van 10 dagen. Behalve dat je beschikt over je eigen werkplaats kun je ook een beroep doen op onze professionals en op onze productieruimte. Je komt bij ons in contact met collega-ontwerpers en deelt met hen desgewenst energie en inspiratie.

Working period: We can determine the length of your stay in the workshop 
together with a minimum of 10 days. In addition to having your own workshop, 
you can also rely on our professionals and our production area.
 With us you come into contact with fellow designers and, if desired, 
share energy and inspiration with them.

Deelname: Ben je een Design professional of ontwerp-talent dan kan je je aanmelden en inschrijven voor een periode in de residence. Je hoeft geen keramist te zijn, liever niet zelfs, de mooiste onderzoeken en resultaten komen van creatieven, die blanco in de materie stappen. Wel vragen wij een plan van aanpak in te leveren bij de aanmelding.

Aanmelden

Schrijf een mail naar info@cor-unum.com, vermeld daarin je contactgegevens. Schrijf je plan in het kort met tijd die je denkt nodig te hebben en stuur deze samen met je cv naar ons op. Dan gaan we na goedkeuring van je plan in gesprek over je gewenste werkperiode. Wij sturen je de prijzen en agenda van de Residence toe. De aanmelding is persoonlijk en niet bedoeld voor groepen.

Menu
preloader