Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Word Vriend van Cor Unum!

Vrienden van het Keramisch Ambacht,

Sinds 1953 is Cor Unum een keramisch atelier in ‘s-Hertogenbosch waar met veel passie en vakmanschap prachtig keramiek van nationaal en internationaal gekende ontwerpers wordt vervaardigd. Cor Unum – letterlijk: één van hart – wordt gedragen door velen: door ambassadeurs en studenten, door ontwerpers en vrijwilligers, door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en professionals. Allen delen ze één gemeenschappelijk ideaal: iedereen verdient een plaats, iedereen heeft een talent en iedereen kan eraan bijdragen de wereld iets mooier te maken.

Lijkt het u ook wat om ook deel uit te maken van het keramisch atelier dan kan dat door “Vrienden van Cor Unum” te worden.

Door te investeren in ons Atelier draagt u bij aan de groei en bloei van Cor Unum.

U schenking kan het verschil maken en kan helpen om

 • kunstenaars en makers nieuwe wegen te laten ontdekken
 • studenten het vak te leren en zich te ontwikkelen
 • het duurzaam ondernemen veilig te stellen van een ambachtelijk en schoon productieproces
 • borgen van betekenisvolle arbeid voor mensen, die elders moeilijk werk kunnen vinden

Bijdragen kan op verschillend manieren, van klein tot groot. Door Vrienden van het Keramisch Ambacht te worden neemt u ook deel aan ons bijzondere bedrijf, waarin “één van hart” centraal staat.

Je kunt verschillende vriendschappen met ons aangaan. Elke bijdrage heeft leuke extra’s.

Kies voor welke vriendschap jij wilt gaan.

Aardewerk: € 50

 • Vriendenbeker
 • Nieuwsbrief
 • Eén keer per jaar een lezing ( evt. met partner)
 • Aanwezig bij de uitslag van de designwedstrijd

 

Steengoed: € 250

 • Alle voordelen van de Aardewerk Vrienden
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse vriendenborrel (evt. met partner)
 • Jaarlijks een keramisch aandenken

 

Porselein: € 1000

 • Alle voordelen van de Aardewerk- en de Steengoed Vrienden

 

Mocht je interesse hebben in de adoptie of ondersteuning van een specifiek onderdeel dat je na aan het hart ligt, dan is dit altijd mogelijk. We kunnen dan gezamenlijk onderzoeken welk project van Cor Unum past bij jouw investering.

 

Beleidsplan 2022-2025

 1. Inleiding
 2. De doelstelling
 3. Beleid
 4. Het beschikken over het vermogen van de stichting
 5. Het vermogen van de Stichting
 6. Beheer
 7. Gegevens van de Stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht.

1. Inleiding

De Stichting Vrienden van het keramisch ambacht is opgericht op 21 september 2022 ter ondersteuning van de activiteiten van Stichting Cor Unum. De ontstaansgeschiedenis van Cor Unum gaat al 70 jaar terug. Cor Unum is een keramisch atelier in ‘s-Hertogenbosch waar keramiek van nationaal en internationaal gekende ontwerpers vervaardigd wordt. Het betreft een sociale onderneming. Cor Unum heeft zijn wortels in de sociale werkvoorziening. In de historie van het bijna 70 jaar oude atelier is er vanuit de diversiteit aan medewerkers een bijzondere cohesie gegroeid van waaruit alle betrokkenen samenwerken aan de doelstelling van Cor Unum. De naam Cor Unum betekent letterlijk: “één van hart”. De Stichting Vrienden van Cor Unum is opgericht om buiten de exploitatie van het keramisch atelier om maatschappelijke en sociale activiteiten en projecten mogelijk te maken.

2. Doelstelling

De Stichting Vrienden van Cor Unum heeft ten doel: De ondersteuning in materiële en ideële zin [van de activiteiten] van Stichting Cor Unum teneinde:

 • –  Het ambacht en het vervaardigen van keramiek toekomstbestendig te maken en te promoten;
 • –  Mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt” en/of met een beperking de kans te geven zich te ontwikkelen en werkgeluk te vinden;
 • –  Een podium te bieden en ontwikkelingsmogelijkheden te geven aan designers, jong talent en studenten.
  Door ruimte en gelegenheid te bieden aan:
 • –  Ontmoeting;
 • –  Interactie;
 • –  Verdieping in thema’s;
 • –  Wervingsacties. De Stichting Vrienden van Cor Unum heeft geen winstoogmerk.

3. Beleid

De Stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht is voornemens de komende jaren activiteiten te ontwikkelen teneinde subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten te verwerven die het vermogen van de stichting gaan vormen.Daarnaast wordt een vriendenclub opgezet die de mogelijkheid biedt om tegen betaling van een bepaald bedrag per jaar vriend te worden. De stichting maakt onderscheid in een drietal vrienden:

  • –  Aardewerk, waarvoor een bijdrage van € 50,= per jaar gevraagd wordt;
  • –  Steengoed, waarvoor een bijdrage van € 250,= per jaar gevraagd wordt;
  • –  Porselein, waarvoor een bijdrage van € 1.000,= per jaar gevraagd wordt.
page2image48431104 page2image48434944 page2image48439552

Voor de vrienden zullen jaarlijks activiteiten georganiseerd worden zoals:

 • –  Lezingen;
 • –  Bijeenkomsten/vriendenborrels;
 • –  Excursies/bezoeken;
 • –  De uitgifte van een nieuwsbrief;

4. Het beschikken over het vermogen van de stichting

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, te weten:

 • –  Kim Albert, voorzitter
 • –  Anne-Miek Nelissen-Hanssen, penningmeester
 • –  Lammie Nijsingh, secretarisDe bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen de stichting vertegenwoordigen. Het bestuur zal het beleid van de Stichting Vrienden van Cor Unum uitvoeren, daarop toezicht houden en over het vermogen beschikken.

5. Het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht zal gevormd worden door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en daarnaast door de jaarlijkse bijdragen die door de vrienden betaald zullen worden. Het bestuur zal gezamenlijk beslissen over de besteding van het vermogen conform de doelstellingen van de stichting. De stichting zal altijd een minimum weerstandsvermogen aanhouden teneinde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

De stichting zal uitkeringen uit het vermogen doen op basis van:

 • –  Aanvragen van de Stichting Cor Unum;
 • –  Eigen initiatieven van de Stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht tot het doen van een uitkering die passen binnen de doelstelling van de stichting.

6. Beheer.

Het vermogen van de stichting zal door het bestuur beheerd worden op een bij de Rabobank te openen bankrekening.De stichting zal zo min mogelijk kosten maken teneinde een vermogen te creëren waaruit zoveel mogelijk uitkeringen conform de doelstelling van de stichting gedaan kunnen worden. Bij het maken van kosten voor het organiseren van activiteiten zal als principe gehanteerd worden dat de [jaarlijkse] opbrengsten altijd de [jaarlijkse] kosten moeten overtreffen.

7. Gegevens van de Stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht.

Stichting Vrienden van het Keramisch Ambacht, Vughterstraat 270
5211 GR ‘s-Hertogenbosch

info@vrienden-keramisch-ambacht.com

RSIN-nr. 864350223
Telefoon: 073-3030058
Telefoon voorzitter Kim Albert: 088-1410809

page3image48440128 page3image48441088 page3image48441280 page3image48441472

 

 

 

Menu
preloader