Kunstenaar Claudy Jongstra (1963) is bekend van haar poëtische kunstwerken en indrukwekkende installaties van wol in openbare gebouwen in Nederland en in de VS. De schoonheid van de natuur, de plantaardige pigmenten en het onderzoek naar oude vaardigheden als spinnen, kaarden en weven inspireren Jongstra tot het maken van prachtige kunstwerken voor grote openbare ruimtes en voor particuliere woonhuizen. Naast haar grote installaties, veelal in samenwerking met architecten, bouwt Claudy Jongstra al sinds 25 jaar met haar autonome kunstwerken aan een imposant oeuvre van intrigerende unica.

Essentieel voor het creatieve proces is de autarkische omgeving en werkwijze in het Friese Spannum. Voor Jongstra staat respect voor de aarde centraal in de duurzame keten van het creatieve productie-proces. Van de Drentse Heideschapen tot de zelf geweekte planten voor de pigmenten wordt de natuur gerespecteerd en ondersteund en worden de principes van lokaal gebruik en het behoud van traditionele ambachten hoog gehouden. Haar oeuvre is vitaal, zowel in de tactiele kwaliteiten ervan als in de betekenis voor de aanschouwer en de omgeving, en geven hoop op een beter bestaan.