Het werk van Jeroen Wand vloeit voort uit experimenten waarbij vorm en functie worden bepaald door het maakproces. Jeroen Wand zoekt naar nieuwe combinaties van materiaal en techniek of doet ingrepen in bestaande combinaties om zo tot nieuwe vormen te komen.