Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Pre-announcement Design Contest 22-23

Keep Playing!

*English below

 We hebben wat te vieren!

De 10e editie van de Cor Unum Design Contest gaat in september 2022 van start! Deze internationale ontwerpwedstrijd is speciaal voor getalenteerde studenten aan kunst- en designopleidingen. Ook alumni (max. 1 jaar afgestudeerd) mogen deelnemen om juist hen ook een kans te geven zich te presenteren aan het beroepenveld. Als keramiekmaker willen we het keramisch ambacht levend houden en bieden jou graag een podium! 

Praktische informatie
Vanaf maandag 12 september 2022 kun je je individueel via een link op deze website inschrijven voor de wedstrijd. Het thema wordt dan ook verder toegelicht. Een prototype van het ontwerp kan uiterlijk maandag 16 januari 2023 ingeleverd of ingestuurd worden. Een professionele vakjury gaat de genomineerden beoordelen tijdens de jurydag in maart.

De vorm en data van de jaarlijkse inspiratiedagen voor jou als deelnemer (bv. bezoek Design Museum, thema lezing en masterclass ambassadeur) worden in een later stadium bekend gemaakt op de website en social media, maar zullen wel plaats vinden in het najaar van 2022. Zorg dat je ons volgt op Instagram, dan blijf je op de hoogte.Als je een groep enthousiastelingen verzamelt kun je te allen tijde een rondleiding aanvragen om samen met een docent de showroom en werkplaats van Cor Unum te bezoeken. We ontvangen je graag!

Thema Cor Unum Design Contest 22-23

Keep playing!

Pure creativiteit wordt vaak ontdekt door het kind in jezelf naar boven te halen. Met die gedachte gaat de 10de editie van de Cor Unum Design Contest van start. ‘Keep Playing’ is het thema dat ook op het lijf is geschreven van de ambassadeur van deze editie, ontwerper en kunstenaar Floris Hovers. In zijn werk stelt hij zichzelf steeds de vraag: “Waar kun je jezelf als volwassene nog over verwonderen? Durf je te spelen en de tijd te vergeten?”. Een vraag die hij ook gaat voorleggen aan studenten van kunst- en designopleidingen. Voor nu alvast een mooie gedachte om mee te spelen!

Ambassadeur van de Design Contest 22-23

Floris Hovers (1976) heeft in de afgelopen achttien jaar een kleurrijk en veelzijdig oeuvre opgebouwd, met een volstrekt eigen signatuur, wat verrast door ontwapende eenvoud. Hij is ontwerper van een breed scala aan producten zoals speelgoed, keramiek, meubelen en andere interieurproducten. Daarnaast is hij bekend van zijn autonome werk van kleurrijke steden, modellen en miniaturen. Hierin nodigt hij je telkens weer uit in zijn bijna volmaakt eenvoudige wereld waar alle ruimte is voor een eigen verbeelding als waarnemer. Veel van zijn producten verraden een ietwat naïeve, speelse benadering (www.florishovers.nl)

 

*We have something to celebrate!

 The 10th edition of the Cor Unum Design Contest will start in September 2022! This international design contest is especially for talented art and design students. Also alumni (max. 1 year graduated) may participate to give them a chance to present themselves to the professional field. As ceramics makers, we want to keep the ceramic craft alive and offer you a stage!

 Practical information

From Monday 12 September 2022 you can register for the competition individually via a link on this website. The theme will then also be further explained. A prototype of the design can be handed in or sent in before Monday January 16, 2023. A professional jury will judge the nominees during the jury day in March.

The form and dates of the annual inspiration days for you as participant (e.g. visit Design Museum, theme lecture and masterclass ambassador) will be announced at a later stage on the website and social media, but will take place in the autumn of 2022. Make sure you follow us on Instagram to stay up to date. If you are gathering a group of enthusiatics, you can request a tour at any time to visit Cor Unum’s showroom and workshop with a docent. We’d love to welcome you!

Theme Cor Unum Design Contest 22-23

Keep playing!
Pure creativity is often discovered by bringing out the child in yourself. The 10th edition of the Cor Unum Design Contest will start with that in mind. Keep Playing’ is the theme that is also written on the body of the ambassador of this edition, designer and artist Floris Hovers. In his work, he always asks himself the question: “What can you still wonder about as an adult? Do you dare to play and forget the time? A question he will also ask students of art and design schools. For now, a nice thought to play with!

Ambassador of the Design Contest 22-23 Floris Hovers (1976) has built up a colorful and varied oeuvre over the past eighteen years, with an entirely personal signature that surprises with its awakening simplicity. He is designer of a wide range of products such as toys, ceramics, furniture and other interior products. He is also known for his autonomous work of colorful cities, models and miniatures. In these, he invites you again and again into his almost perfectly simple world where there is plenty of room for your own imagination as an observer. Many of his products reveal a somewhat naive, playful approach. (www.florishovers.nl)

Menu