Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Designcontest

Cor Unum, dé keramiekmaker in Nederland, heeft onder meer als ambitie om jong ontwerptalent uit te dagen en te inspireren om het keramisch ambacht levend te houden. In dat kader organiseert Cor Unum jaarlijks een internationale ontwerpwedstrijd voor getalenteerde studenten aan kunst- en designopleidingen.

De zevende editie van deze Cor Unum wedstrijd gaat binnenkort van start en wordt mede voorbereid door docenten aan kunst- en designopleidingen in Nederland. Voor deze editie is als thema gekozen Anarchie.Wanorde en tegendraadsheid zijn begrippen die hiermee onlosmakelijk zijn verbonden. Als tegenstelling van een wereld waarin we allemaal liefst zo comfortabel mogelijk leven. Ontwerpers spelen vaak op die wens in en zijn van nature geneigd producten en diensten te maken die efficiency en gemak vergroten. Maar een wereld waar alles perfect is geregeld is, is afschuwelijk. We hebben immers ook behoefte aan het ongerijmde en het tegendraadse. Cor Unum daagt studenten uit om een product te ontwerpen dat irriteert, tegen de haren instrijkt of lastig is, maar uiteindelijk door zijn onontkoombare aanwezigheid resulteert in een verrijking van ons leven.

Voel je vrij om Anarchie in de breedstezinvanhetwoordteinterpreteren. Al blijft de uitvoerbaarheid van je ontwerp in keramiek wel eenvoorwaarde.

Aanmelden/deadlines/proces Ontwerpwedstrijd:

designcontest@cor-unum.com

 

Cor Unum, a major ceramic art company in The Netherlands is really committed to inspiring young design talent. For that reason Cor Unum organises an annual international design competition for talented designers who are studying art and/or design.

The seventh edition of this competition is being prepared by Cor Unum and by teachers of art & design schools in The Netherlands. The theme for this year’s edition is ANARCHY. Anarchy stands for disorder and contradiction. As a contrast for a world in which we all prefer to live as comfortably as possible. Designers often respond to that wish and are naturally inclined to make products and services that increase efficiency and convenience. But a world where everything is perfectly arranged is horrible. After all, we also need the absurd and contradictory. Cor Unum challenges students to design a product that irritates, that upsets or is inconvenient.  But ultimately – because of its inescapable presence – results in an enrichment of our lives.

Sign up/deadlines/process Design Competition:

designcontest@cor-unum.com

Menu
preloader