Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Design Contest 22-23

Keep Playing!

*English below

Keep playing!
Design Contest 22-23

We hebben wat te vieren! De 10e editie van de Cor Unum Design Contest is van start gegaan! Deze internationale ontwerpwedstrijd is speciaal voor getalenteerde studenten aan kunst- en designopleidingen. Alumni (max. 1 jaar afgestudeerd) mogen ook deelnemen. Vanaf nu kun je je inschrijven via deze website. Als keramiekmaker willen we het keramisch ambacht levend houden en we bieden je graag een podium!

 

Thema ‘Keep Playing!’

‘Het ergste wat je kan overkomen, is volwassen worden.’ Met die uitspraak van ontwerper
Floris Hovers zal lang niet iedereen het eens zijn. In onze maatschappij is de tijd van
spelen na de tienerjaren vaak voorbij en begint ‘het echte leven’. Dat gaat niet op voor
Floris, die als ontwerper weigert volwassen te worden. Hij bekijkt de wereld het liefst door
de ogen van het kind dat nog altijd in hem schuilt. Zijn ontwerpen verrassen daardoor,
vanwege hun ontwapenende eenvoud.
Samen met Cor Unum nodigt Floris je uit om een eigenzinnig product te ontwerpen. Om
je te laten verwonderen en om je creativiteit de vrije loop te laten. Keep playing is kortom
een oproep om een stap terug te doen om zo vooruit te komen. Net als in je kinderjaren,
even helemaal weg van de realiteit van het volwassen leven. Of, zoals Floris het zelf zegt:
‘Als ik aan het maken ben, vergeet ik de tijd.’

 

Planning

 • I’m in / De uiterste inschrijfdatum is 20 december 2022.
 • See, hear and play / 27 oktober 2022 Een volle dag inspiratie! Een bezoek aan Cor Unum met masterclass door Floris Hovers, rondleiding en een bezoek aan het Design Museum in Den Bosch! Je krijgt een rondleiding in het museum door de expositie Screenwear – Digital Fashion. De inschrijving voor dit event is gesloten.
 • Here it is / 16 januari 2023 Deadline aanleveren prototype in Den Bosch.
 • You’re the one / 9 februari 2023 Bekendmaking genomineerden
 • Here I am / maart 2023 Pitch door de genomineerden en prijsuitreiking

 

Jury

De vaste jury bestaat uit Sergio Herman (Master-chef en horecaondernemer), Mary Hessing (Hoofdredacteur WOTH), Timo de Rijk (Directeur Design Museum) en Charlotte Landsheer (Directeur Cor Unum) met ieder jaar verschillende gast juryleden, waaronder dit jaar Floris Hovers en Anne van der Zwaag.

 

Prijzen

Uit de inzendingen worden 15 ontwerpen genomineerd. Deze worden enkele weken voorafgaand
aan de jurydag tentoongesteld bij Cor Unum. Op de jurydag wordt een 1e (€500), 2de (€300) en 3de (€200) prijs vastgesteld. Daarnaast wordt uit de tentoongestelde genomineerde inzendingen door bezoekers een publiekprijs geselecteerd. Deze winnaar ontvangt een cadeaubon van Cor Unum t.w.v. 100,-. De winnaar van de eerste prijs wordt door en bij Cor Unum begeleid in het onderzoek naar de productie van hun ontwerp en het op de markt brengen daarvan.

 

Voorwaarden bij deelname

 • Het ingediende prototype mag in ieder gewenst materiaal worden ingediend, maar moet
 • uiteindelijk in aardewerk of porselein kunnen worden geproduceerd.
 • Je geeft Cor Unum toestemming om je ontwerp te produceren
 • Je geeft toestemming om je ontwerp en presentatie te gebruiken in publicaties
 • Je geeft toestemming om je ontwerp deel uit te laten maken van een tentoonstelling
 • Zodra je ontwerp is genomineerd wordt verwacht dat je de prijsuitreiking bijwoont of beschikbaar bent online.
Contact? Mail Babette en Monique designcontest@cor-unum.com of bel 073 303 0058.

 

* We have something to celebrate!

The 10th edition of the Cor Unum Design Contest has started! This international design contest is especially for talented art and design students. Alumni (max. 1 year graduated) may also participate. You can subscribe from now on. As ceramics makers, we want to keep the ceramic craft alive and offer you a stage!

 

Theme Keep Playing!

‘The most awful thing that can happen to you is to grow up’. Not everybody will agree with this statement by designer Floris Hovers. In our society, the time of playing is usually gone after the teenage years and ‘real life’ begins. This is certainly not the case for Floris,
who refuses to grow up as a designer. He prefers to look at the world through the eyes of the child that is still part of him. His designs are therefore surprising because of their charming simplicity.
Together with Cor Unum, Floris invites you to design a distinctive product. To let yourself be surprised and to let your creativity run wild. Keep playing is, in short, a plea to take a step back to move forward. Just like in your childhood, away from the reality of adult life. Or, as Floris himself puts it: ‘When I’m making things, I forget the time’.

 

Planning

 • I’m in / The closing date for registration is 20 December 2022.
 • See, hear and play / October 27, 2022. A day full of inspiration! A visit to Cor Unum, with master class by Floris Hovers, guided tour and visit to the Design Museum in Den Bosch! You will be given a tour of the museum through the exhibition Screenwear – Digital Fashion. The registration for this event is closed
 • Here it is / Closing date delivery prototype is January 16, 2023
 • You’re the one / Announcement of nominees is February 9, 2023.
 • Here I am / Pitch by the nominees and award ceremony March 8, 2023.

Jury

The permanent jury shall be composed of Sergio Herman (Master-chef and hospitality entrepeneur), Mary Hessing (Chief-editor WOTH), Timo de Rijk (Managing director Design Museum) en Charlotte Landsheer (Director Cor Unum) with various guest judges, among them this year Floris Hovers and Anne van der Zwaag.

 

Prizes

From the submissions, 15 designs will be nominated. These will be exhibited at Cor Unum several weeks prior to the jury day. On the jury day, a 1st (€500), 2nd (€300) and 3rd (€200) prize will be determined. The winner of the 1st prize will be guided by and at Cor Unum in researching the production of their design and bringing it to market. In addition, a public prize will be selected by visitors from the exhibited nominated entries. This winner will receive a gift voucher of Cor Unum worth €100.

 

Conditions for participation

– The submitted prototype may be in any material but must ultimately be able to be reproduced in
earthenware or porcelain.
– You give Cor Unum permission to produce your design
– You give Cor Unum permission to use your design and presentation in publications
– You give Cor Unum permission to make your design part of an exhibition
– Once your design has been nominated, you are expected to attend the award ceremony or be available online.

 

Contact? Mail Babette and Monique designcontest@cor-unum.com or +31 73 303 0058

Menu
preloader