Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Ontwerpwedstrijd Cor Unum 2021

Take your Time

* English below

Cor Unum, dé keramiekmaker in Nederland, ziet het als een van haar kerntaken om het keramisch ambacht levend te houden. In dat kader organiseert Cor Unum jaarlijks een internationale ontwerpwedstrijd voor getalenteerde studenten aan kunst- en designopleidingen.  

Wat betekent tijd voor jou? Cor Unum daagt je uit om deze vraag te beantwoorden tijdens de Design Contest 2021. Het thema van deze editie is Take Your Time. Simone Post, ambassadeur van de ontwerpwedstrijd 2021, vraagt zich hierbij af: “Wat betekent het voor productontwerp als je er de tijd voor neemt? Wat betekent het als je het begrip tijd bepalend laat zijn tijdens onderzoek en ontwikkeling? ” Tijd is een breed begrip. Wat betekent dit begrip voor jou? Hoeveel tijd neem jij voor dingen? Vind je dat zaken meer of minder tijd verdienen? Tijd is ook bedacht; luisteren we wel genoeg naar onszelf?   

Voel je vrij om het thema Take Your Time in de breedste zin van het woord te interpreteren. Het is immers jóuw tijd. De inzending van het prototype mag je in ieder gewenst materiaal uitvoeren. Mocht je in de (geld) prijzen vallen dan ga jij samen met de makers van Cor Unum je ontwerp vertalen in keramiek met een mogelijkheid om jouw ontwerp in productie te nemen.

En over tijd gesproken: De weg naar de uiteindelijke nominatie en een eventuele prijs start met jouw aanmelding!

I’m in! Klik hier om je aan te melden. Toegangscode: takeyourtime2021. De uiterste inschrijfdatum is 19 december 2020.

Een prototype van je ontwerp kun je tot uiterlijk 15 januari 2021 inleveren of insturen.  

Wij zijn blij deze professionele juryleden aan te kondigen die de genomineerden gaan beoordelen;

 • Sergio Herman (MasterChef in o.a. The Jane en Pure C) 
 • Jacco La Gasse (Zakelijk partner Sergio Herman) 
 • Mary Hessing (Hoofdredacteur WOTH) 
 • Timo de Rijk (Museumdirecteur Design Museum Den Bosch)  
 • Charlotte Landsheer (Cor Unum)  
 • Simone Post (Studio Simone Post) 
 • Arne Leliveld (Matter of material)  

 

Inspiratie ochtend Kick-Start / 5 november 2020/De uiterste inschrijfdatum is 3 november 12:00

Meld je nu aan voor deze inspiratie ochtend! Een informatieve en motiverende online bijeenkomst waarbij je een vliegende start maakt met je ontwerpproces. Je krijgt eerst een college over het thema Take your Time waarbij diverse ontwerpen worden getoond waarin ‘Tijd’ een belangrijk onderdeel is van het concept. Aansluitend een bezoek aan Cor Unum met rondleiding door Charlotte Landsheer, directeur van Cor Unum, en het team. Er zal tijd ingeruimd worden om vragen te stellen. Je bent van harte welkom aan te sluiten! 

Klik hier om je aan te melden voor deze online bijeenkomst! Toegangscode: KickStart2020

 

 • English

Cor Unum, the ceramic crafthouse in the Netherlands, considers it as one of it’s core tasks to keep the ceramic craft alive. In this context, Cor Unum annually organizes an international design competition for talented students at art and design courses. 

What does time mean to you? Cor Unum challenges you during the Design Contest 2021. The theme of this edition is Take Your Time. Simone Post, ambassador of the edition 2021, wonders: “What does it mean for product design if you take your time? What does it mean if you let the concept of time be decisive during research and development?” Time is a broad concept. What does this concept mean to you? How much time do you take for things? Do you think things deserve more or less time? Time is also invented; do we listen to ourselves enough?    

Feel free to interpret the Take Your Time theme in the broadest sense of the word. After all, it is your time. You can submit the prototype entry in any material.

If you receive an (cash) award, you and the makers of Cor Unum will develop your design in ceramics with an opportunity to take your design into production.

And speaking of time:  The road to the final nomination and a possible prize starts with your registration! I’m in / from September 7th. The final registration date is December 19th 2020.

Acces code: takeyourtime2021 

Hyperlink: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-design-contest-cor-unum-2021-take-your-time-im-in-nl-118269462145?aff=AanmeldenwedstrijdTakeyourtime2021

You can submit a prototype of your design until January 15th 2021 at the latest.  

The form and dates of the inspiration days will be announced at a later stage due to possible corona measures.

We are pleased to announce these professional jury members who will be judging the nominees;

 • Sergio Herman (Master Chef in, among others, The Jane en Pure C) 
 • Jacco La Gasse (Business Associate Sergio Herman) 
 • Mary Hessing (Chief Editor WOTH) 
 • Timo de Rijk (Managing Director Design Museum Den Bosch)  
 • Charlotte Landsheer (Cor Unum)  
 • Simone Post (Studio Simone Post) 
 • Arne Leliveld (Matter of material)  
Menu
preloader