Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Ontwerpwedstrijd Cor Unum 2021

Take your Time

/// In order to give the participants of the Design Contest some more time in this turbulent period, it was decided to postpone the deadline for the delivery of the prototypes to February 26, 2021  ///

 

* English below

Cor Unum, dé keramiekmaker in Nederland, ziet het als een van haar kerntaken om het keramisch ambacht levend te houden. In dat kader organiseert Cor Unum jaarlijks een internationale ontwerpwedstrijd voor getalenteerde studenten aan kunst- en designopleidingen.  

Wat betekent tijd voor jou? Cor Unum daagt je uit om deze vraag te beantwoorden tijdens de Design Contest 2021. Het thema van deze editie is Take Your Time. Simone Post, ambassadeur van de ontwerpwedstrijd 2021, vraagt zich hierbij af: “Wat betekent het voor productontwerp als je er de tijd voor neemt? Wat betekent het als je het begrip tijd bepalend laat zijn tijdens onderzoek en ontwikkeling? ” Tijd is een breed begrip. Wat betekent dit begrip voor jou? Hoeveel tijd neem jij voor dingen? Vind je dat zaken meer of minder tijd verdienen? Tijd is ook bedacht; luisteren we wel genoeg naar onszelf?   

Voel je vrij om het thema Take Your Time in de breedste zin van het woord te interpreteren. Het is immers jóuw tijd. De inzending van het prototype mag je in ieder gewenst materiaal uitvoeren. Mocht je in de (geld) prijzen vallen dan ga jij samen met de makers van Cor Unum je ontwerp vertalen in keramiek met een mogelijkheid om jouw ontwerp in productie te nemen.

De deadline voor het aanmelden is reeds verstreken. Houd de website in de gaten voor deelname aan de Design Contest in 2021. 

Voor de studenten die zich al geregistreerd hebben; “Een prototype van je ontwerp kun je tot uiterlijk 26 februari 2021 inleveren of insturen.  Lees de instructies in de bevestigingsmail van jouw registratie voor de wedstrijd.”

Wij zijn blij deze professionele juryleden aan te kondigen die de genomineerden gaan beoordelen;

 • Sergio Herman (MasterChef in o.a. The Jane en Pure C) 
 • Jacco La Gasse (Zakelijk partner Sergio Herman) 
 • Mary Hessing (Hoofdredacteur WOTH) 
 • Timo de Rijk (Museumdirecteur Design Museum Den Bosch)  
 • Charlotte Landsheer (Cor Unum)  
 • Simone Post (Studio Simone Post) 
 • Arne Leliveld (Matter of material)  

 

* English

Cor Unum, the ceramic crafthouse in the Netherlands, considers it as one of its core tasks to keep the ceramic craft alive. In this context, Cor Unum annually organizes an international design competition for talented students at art and design courses. 

What does time mean to you? Cor Unum challenges you during the Design Contest 2021. The theme of this edition is Take Your Time. Simone Post, ambassador of the edition 2021, wonders: “What does it mean for product design if you take your time? What does it mean if you let the concept of time be decisive during research and development?” Time is a broad concept. What does this concept mean to you? How much time do you take for things? Do you think things deserve more or less time? Time is also invented; do we listen to ourselves enough?    

Feel free to interpret the Take Your Time theme in the broadest sense of the word. After all, it is your time. You can submit the prototype entry in any material. If you receive an (cash) award, you and the makers of Cor Unum will develop your design in ceramics with an opportunity to take your design into production.

For the ones you already are registrated, you can submit a prototype of your design until February 26th 2021 at the latest.  

We are pleased to announce these professional jury members who will be judging the nominees;

 • Sergio Herman (Master Chef in, among others, The Jane en Pure C) 
 • Jacco La Gasse (Business Associate Sergio Herman) 
 • Mary Hessing (Chief Editor WOTH) 
 • Timo de Rijk (Managing Director Design Museum Den Bosch)  
 • Charlotte Landsheer (Cor Unum)  
 • Simone Post (Studio Simone Post) 
 • Arne Leliveld (Matter of material)  
Menu
preloader